Chiều ngày 01/11/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức Hội thảo bàn giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống bạo lực học đường, giáo dục đạo đức cho học sinh cấp trung ...