Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ hiện nay có đầy đủ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý so với quy định. Có Hội đồng trường theo quyết định của Phòng GD&ĐT, trường có các tổ chuyên môn và tổ văn phòng. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 33 người. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường đã được học qua lớp cán bộ quản lý giáo dục và lớp trung cấp chính trị, trình độ chuyên môn vững vàng, luôn bám sát mọi chỉ tiêu nhiệm vụ của cấp trên để chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt công tác chăm sóc và giáo dục trẻ đạt chất lượng cao. Cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ: Đại học 17, trung cấp 09, sơ cấp 07. Đội ngũ cán bộ giáo viên luôn đoàn kết, tận tuỵ với công việc được phụ huynh tín nhiệm. Tổ chức chi bộ Đảng gồm có 11 đảng viên; Công đoàn có 33 đoàn viên, chi đoàn có 10 đoàn viên. Các tổ chức đoàn thể và các hội đồng trong trường hoạt động, vận hành theo đúng chức năng nhiệm vụ và phát huy tốt vai trò trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường trong từng năm học.

        CB-GV-NV nhà trường luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục cấp trên. Luôn gương mẫu về đạo đức, lối sống, sự tận tâm, trách nhiệm trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Mỗi CB-GV-NV luôn khắc ghi và thường xuyên phấn đấu thực hiện tâm nguyện của Bác "Vì lợi ích trăm năm trồng người". Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là động lực, là niềm tin cho mỗi cá nhân và tập thể nhà trường.