• Tạ Nguyễn Thị Khánh Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   tanguyenthikhanhly@gmail.com
 • Trương Hồng Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Trưởng ban Thanh tra nhân dân
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   Hongtho30@gmail.com
 • Lê Kim Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng tổ Lá
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ngan.knl@gmail.com
 • Châu Ngọc Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Châu Hồng Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   khanhnhu279@gmail.com
Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 85
Năm 2020 : 2.229
Lịch sự kiện