Được sự quan tâm, đầu tư của các cấp, các ngành, cơ sở vật chất, hệ thống trường lớp, đồ dùng đồ chơi của trường được đầu tư xây dựng, trang bị khá đầy đủ, cơ bản đáp ứng được nhu cầu dạy và học của đơn vị. Trường có 10 phòng học, 8 phòng chức năng, sân chơi rộng rãi thoáng mát. Tuy nhiên, qua nhiều năm sử dụng, số đồ dùng dạy học, đồ chơi ngoài trời bị hư hỏng nhiều. Số lượng máy vi tính để trang bị cho phòng vi tính rất ít, chưa đáp ứng hết nhu cầu học tập vui chơi của trẻ theo chương trình Kidsmart và Happpykids